top of page

Ik wil een taaltest

Ik voldoe niet aan de taalvoorwaarden om te starten met een opleiding in Hogeschool of Universiteit

Student

* Let op! Enkel deelnemen als je niet voldoet aan de taalvoorwaarden ! 

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. Studenten die niet voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

Praktische info taaltest Nederlands

Wanneer?

De eerstvolgende taaltesten voor een graduaatsopleiding (B1), bacheloropleiding (B2) of educatieve master (C1) kunnen worden afgelegd op 29 en 30 augustus 2024. 

• Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel.

 

Opgelet: je kan de taaltest enkel afleggen indien je je tijdig hiervoor hebt ingeschreven vanaf 11 juli tot/met 25 augustus.

 

Heb je recht op een aangepaste procedure (bv. omwille van dyslexie)? Neem dan tijdig contact op met de examencommissie.cnavt@kuleuven.be om een aangepaste procedure aan te vragen. Je voegt bij deze aanvraag best onmiddellijk de nodige medische documenten toe. Deze documenten mogen opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Waar?

De taaltest wordt afgenomen in een lokaal van Hogeschool PXL, campus Hasselt. Je ontvangt voor je deelname meer info over het exacte lokaal.

Inschrijven?

Inschrijven voor de taaltest is verplicht en dient tijdig te gebeuren (zie de deadlines hierboven).
Je kan enkel inschrijven voor de taaltest van AUHL indien je je inschrijft aan Hogeschool PXL of UHasselt. 

Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met het CNaVT-reglement voor kandidaten

Via deze registratielink kan je je inschrijven.

Je bent ingeschreven als je bent geregistreerd en als je het juiste bedrag hebt overgeschreven.

Deelname aan de taaltest kost €100 voor B1 / €105 voor B2 / €125 voor C1. Deze kostprijs is geldig voor deelname aan de taaltest in 2024 of 2025 als je in België of Europa woont. Voor andere landen gelden andere tarieven. Vraag dan even op via auhl@auhl.be 

 

Kandidaten die aan de taaltest wensen deel te nemen, dienen het inschrijvingsgeld te hebben overgemaakt uiterlijk op 21 augustus 2024 (voor taaltest in aug) op het rekeningnummer van AUHL BE390014 2600 8619 met vermelding 'Inschrijving taaltest (maand van afname) 2024 + je voornaam en naam'. 

Ter info: onze 'Bank Identification Code (BIC)' voor buitenlandse overschrijvingen: BIC GEBABEBB.

Feedback en

herkansing?

Kandidaten die deelnemen aan het afnamemoment ontvangen hun resultaat via CNaVT.

Er is de mogelijkheid om de gedetailleerde scores na te gaan via de website van CNaVT. E-mail: cnavt@kuleuven.be

Het is ook mogelijk om een bijkomend gesprek te vragen. Hiervoor contacteer je ons best via taalproef@pxl.be 

Je kan slechts 1 x per kalenderjaar deelnemen aan de taaltoets bij het CNaVT. Hou hiermee rekening bij je keuze voor het afnamemoment! 

Vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je hiervoor terecht op taalproef@pxl.be (contactpersoon: Jana Cloesen)

Indien je problemen hebt met het inschrijven, dan kan je contact opnemen met auhl@auhl.be.

Je zou een intensieve taalopleiding kunnen volgen ter voorbereiding van je taaltest. Dit is niet verplicht. Een taalcursus zou je ook helpen mocht je niet geslaagd zijn op een eerdere taaltest. We organiseren in samenwerking met PCVO Moderne Talen een cursus voor studenten die in het hoger onderwijs (B2- bacheloropleiding) willen starten.

 

Taalcursus?

Moderne talen logo klein.png

Inhoudelijke info taaltest Nederlands

"Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg (AUHL)" organiseert haar taaltesten in samenwerking met "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)".

Het gaat hier over 3 taaltesten:

- "Maatschappelijk Formeel" (B1) voor de toegang tot een graduaatsopleiding (HBO5) aan Hogeschool PXL;

- "Educatief Startbekwaam" (B2) voor de toegang tot een bacheloropleiding aan Hogeschool PXL of UHasselt. Indien je slaagt voor B2, krijg je ook toegang tot een graduaatsopleiding;

- "Educatief Professioneel (C1)" voor de toegang tot een een educatieve master of voor personeel.

Deze taaltesten toetsen of je niveau van Nederlandse taalvaardigheid voldoet aan het niveau B1 of B2 van het Europees ReferentieKader (ERK). 

Meer info over deze test en hoe je je erop kan voorbereiden vind je op de website van het CNaVT.

bottom of page