Ik wil een taaltest

Ik voldoe niet aan de taalvoorwaarden om te starten met een opleiding in Hogeschool of Universiteit

Student

* Let op! Enkel deelnemen als je niet voldoet aan de taalvoorwaarden ! 

Alleen studenten die voldoende kennis hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de eerste inschrijving voor een opleiding met het Nederlands als onderwijstaal. Studenten die niet voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest Nederlands georganiseerd op associatieniveau.

Praktische info taaltest Nederlands

Wanneer?

De eerstvolgende taaltesten voor een graduaatsopleiding of bacheloropleiding kunnen worden afgelegd op vrijdag 6 mei en vrijdag 2 september 2022. 

• De eerstvolgende taaltest vindt plaats op 6 mei 2022 vanaf 9.00 uur.

• Voormiddag: schriftelijk deel; namiddag: mondeling deel.

Opgelet: je kan de taaltest enkel afleggen indien je je tijdig hiervoor hebt ingeschreven.  

Waar?

De taaltest wordt afgenomen in een lokaal van Hogeschool PXL, campus Hasselt. Je ontvangt voor je deelname meer info over het exacte lokaal.

Inschrijven?

Inschrijven voor de taaltest is verplicht en dient tijdig te gebeuren (zie de deadlines hierboven).

 Lees de handleiding voor kandidaten voor meer uitleg.

De inschrijving bestaat uit meerdere stappen:

 1. om je te registreren, surf je naar de administratieve module CNaVT; 

 2. na je registratie ontvang je een e-mail. Je activeert je account;

 3. je surft opnieuw naar de administratieve module CNaVT en je meldt je voor de eerste keer aan met je e-mail en wachtwoord;

 4. je vraagt de code aan via taalproef@pxl.be;  

 5. na ontvangst van de instellingscode kan je inschrijven voor het juiste examen en bevestigen: 

  • voor een graduaatsopleiding - Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

  • voor een bacheloropleiding - Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

  • voor een educatieve master / personeel - Educatief Professioneel (C1)

 6. regel de betaling. Zie onderstaande informatie;

 7. je ontvangt een uitnodiging voor de taaltest via e-mail.

Deelname aan de taaltest kost €75 (kostprijs geldig voor deelname aan de taaltest in 2021).

 

Kandidaten die op 6 mei 2022 aan de taaltest wensen deel te nemen, dienen het inschrijvingsgeld van €75 te hebben overgemaakt uiterlijk op 15 maart 2022 op het rekeningnummer van AUHL BE390014 2600 8619 met vermelding 'Inschrijving taaltest mei 2022 + je voornaam en naam'. 

Ter info: onze 'Bank Identification Code (BIC)' voor buitenlandse overschrijvingen: BIC GEBABEBB.

Feedback en

herkansing?

Kandidaten die deelnemen aan het afnamemoment ontvangen hun resultaat via CNaVT.

Er is de mogelijkheid om de gedetailleerde scores na te gaan via de website van CNaVT. E-mail: cnavt@kuleuven.be

Het is ook mogelijk om een bijkomend gesprek te vragen. Hiervoor contacteer je ons best via taalproef@pxl.be 

Je kan slechts 1 x per kalenderjaar deelnemen aan de taaltoets bij het CNaVT. Hou hiermee rekening bij je keuze voor het afnamemoment! 

Vragen?

Indien je nog vragen hebt, kan je hiervoor terecht op taalproef@pxl.be (contactpersoon: Vicky Habets)

Indien je problemen hebt met het inschrijven (administratieve module), kan je ook contact nemen met CNaVT via deze link.

Je zou een intensieve taalopleiding kunnen volgen ter voorbereiding van je taaltest. Dit is niet verplicht. Een taalcursus zou je ook helpen mocht je niet geslaagd zijn op een eerdere taaltest. We organiseren in samenwerking met PCVO Talen een cursus voor studenten die in het hoger onderwijs (B1- bacheloropleiding) willen starten.

Taalcursus?

Inhoudelijke info taaltest Nederlands

"Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg (AUHL)" organiseert haar taaltesten in samenwerking met "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)".

Het gaat hier over 2 taaltesten:

"Maatschappelijk Formeel" (B1) voor de toegang tot een graduaatsopleiding (HBO5) aan Hogeschool PXL;

"Educatief Startbekwaam" (B2) voor de toegang tot een bacheloropleiding aan Hogeschool PXL of UHasselt. Indien je slaagt voor B2, krijg je ook toegang tot een graduaatsopleiding.

Deze taaltesten toetsen of je niveau van Nederlandse taalvaardigheid voldoet aan het niveau B1 of B2 van het Europees ReferentieKader (ERK). 

Meer info over deze test en hoe je je erop kan voorbereiden vind je op de website van het CNaVT

Je kan ook een zomercursus volgen. Voor meer info, klik hier.