top of page

Ik wil een

afwijkende toelating

19_09_26_symposium_nanotechnologie_03 (1

Afwijkende toelating voor graduaats- en bacheloropleidingen

De procedure Afwijkende Toelating heeft een welomschreven verloop met vastgelegde termijnen. Hier vind je meer informatie over deze deadlines en worden de verschillende stappen verduidelijkt.

Let op dat elke fase gebonden is aan vaste termijnen en deadlines. Zorg ervoor dat je je hierover goed informeert en hou hiermee rekening indien je voor jezelf een bepaalde timing (bv. voor inschrijving in een opleiding) voor ogen hebt!

Met het oog op een goede voorbereiding op en een tijdige start van het nieuwe academiejaar worden kandidaten sterk aanbevolen om deel te nemen aan de eerste periode (periode mei-juni) indien je in september wil starten.

De procedure Afwijkende Toelating

bestaat uit de volgende fasen:

1. Inschrijving en deadlines

Voor een bacheloropleiding?

De inschrijving voor een Afwijkende Toelating gebeurt in de instelling waar je een opleiding wenst aan te vatten en omvat het indienen van een studieoriënteringsdossier (inclusief gestructureerde CV, motivatiebrief, reflectie en bewijsstukken). 

Dit dossier dien je aan de hand van het format (zie hieronder) elektronisch in te vullen en incl. de gevraagde bijlagen binnen de vooropgestelde deadlines via e-mail te bezorgen aan:

De deadlines voor inschrijving in de procedure afwijkende toelating (= indienen studieoriënteringsdossier) zijn de volgende:

 • Uiterlijk op 15 mei 

 • Uiterlijk op 25 augustus                         

 • Uiterlijk op 19 september * 

Na inschrijving ontvang je via e-mail een uitnodiging voor deelname aan de beoordeling algemeen niveau.

 

Opgelet: je kan slechts één maal deelnemen aan een toelatingsonderzoek met het oog op inschrijving in een welbepaald academiejaar: indien je niet slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan je pas herkansen voor het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar.

* Opmerking voor laattijdige inschrijving aan UHasselt: zelfs als je een toelating krijgt op basis van de afwijkende toelating, dien je toch via de studieloopbaanbegeleider een formeel verzoek te richten aan de voorzitter van de examencommissie die beslist of je alsnog kan inschrijven in de opleiding en onder welke voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het niet meer kunnen opnemen van opleidingsonderdelen uit de eerste onderwijsperiode van het studietraject).

Voor een graduaatsopleiding? 

De Afwijkende Toelating voor graduaatsopleidingen wordt Vlaanderenbreed georganiseerd. Er zijn meerdere afnamemomenten voorzien voor de afname van een toelatingsproef.

Afnamedata 2024:

 • 22 mei van 14 tot 17 uur;

 • 29 mei van 19 tot 22 uur;

 • 26 juni van 10 tot 13 uur;

 • 2 juli van 19 tot 22 uur;

 • 22 augustus van 10 tot 13 uur;

 • 28 augustus van 14 tot 17 uur;

 • 4 september van 14 tot 17 uur;

 • 4 september van 19 tot 22 uur;

 • 11 september van 14 uur tot 17 uur;

 • 11 september van 19 uur tot 22 uur;

 • 12 september van 13 uur tot 16 uur;

 • 17 september van 14 uur tot 17 uur;

 • 25 september van 14 uur tot 17 uur;

 • 9 oktober van 14 uur tot 17 uur;

 • 22 januari 2025 (!) van 14 tot 17 uur.

Je kan je verder informeren en vooraf vanaf 15 mei

(verplicht) registreren via de volgende link: 

https://toelatingsonderzoek.be/.

Kandidaten kunnen slechts één maal deelnemen aan de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen voor inschrijving in een bepaald academiejaar. Je deelname is gratis.

Nog vragen? Dan kan je steeds mailen naar toelatingsproefgraduaatsopleidingen@pxl.be.

2. Beoordeling

Voor een bacheloropleiding?

Het doel van de Afwijkende Toelating voor bacheloropleidingen is om het potentieel van de kandidaat voor een bacheloropleiding in hoger onderwijs te evalueren in functie van een vooropgezet opleidingsperspectief. De beoordeling bestaat uit twee onderdelen:

1. Algemeen niveau

Na inschrijving in de procedure ontvang je via e-mail een uitnodiging voor deelname aan de beoordeling algemeen niveau.

De testen in verband met de beoordeling algemeen niveau (test begrijpend lezen) vinden in 2024 plaats op de volgende data:

- donderdag 23 mei in lokaal FR-1.01 (en FR-1.02),

- donderdag 29 augustus in lokaal FR-0.03 (en FR-0.04), 

- donderdag 26 september in lokaal FR-1.01 (en FR-1.02),

telkens om 9 uur.

Locatie: faculteitsgebouw Rechten, Universiteit Hasselt, campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt.


Het gebouw van de Faculteit Rechten bevindt zich achter de Oude Gevangenis, gelegen aan de kleine ring. Je kan het gebouw binnengaan via de Oude Gevangenis of via de ingang aan het Koekerellenpad dat tussen de Oude Gevangenis en het groene rectoraatsgebouw van de UHasselt ligt. 

Klik hier voor meer info over de bereikbaarheid van de Campus Hasselt, en - helemaal onderaan de pagina - een plannetje van de Campus Hasselt.

De beoordeling algemeen niveau omvat een (schriftelijke) test begrijpend lezen die collectief wordt afgenomen. De test bestaat uit een 15-tal korte teksten, met daaraan telkens enkele meerkeuzevragen gekoppeld (in totaal 60 vragen). Kandidaten krijgen 90 minuten de tijd om de test af te leggen.

Nadien krijg je enkel te horen of je geslaagd bent of niet. Enkel indien je slaagt voor de beoordeling algemeen niveau word je toegelaten tot de volgende stap in de beoordeling:

2. Studieoriënteringsdossier - criteriumgericht interview

Indien je geslaagd bent voor de beoordeling algemeen niveau word je uitgenodigd voor de beoordeling van je studieoriënteringsdossier aangevuld met een criteriumgericht interview (max. 45 minuten).

De criteriumgerichte interviews (enkel indien de kandidaat geslaagd is voor de test begrijpend lezen) vinden in 2024 (online) plaats op de volgende data:

- op vrijdag 7 juni (voormiddag) of donderdag 13 juni;

- op donderdagnamiddag 5 september, vrijdagvoormiddag 6 september of maandagnamiddag 9 september;

- op donderdag 3 oktober (na 11.30 uur).

Houd je beschikbaar op de diverse data voor de gekozen periode!

De toelatingscommissie beoordeelt hierbij de volgende competenties:

• keuzevaardigheid/motivatie;

• doorzettingsvermogen;

• leervaardigheid en -capaciteit.

Deze toelatingscommissie bestaat uit:

• drie vaste leden: één namens UHasselt, één namens Hogeschool PXL, één namens AUHL;

• een wisselend lid in functie van de opleiding waarvoor toelating wordt gevraagd.

Tip: ga zeker naar een infodag. Je hoeft niet te wachten tot je deze procedure hebt afgerond. 

Voor een graduaatsopleiding?

Via het slagen op een toelatingsproef kan iemand die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden alsnog starten aan een graduaatsopleiding. Deze toelatingsproef voor graduaatsopleidingen betreft een algemene toelating en is niet opleidingsspecifiek. Het doel van de toelatingsproef is testen of je voldoende basiskennis en –vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten. De proef bestaat uit 4 verschillende testonderdelen en duurt ongeveer 100 minuten:

 • woordenschat,

 • begrijpend lezen,

 • rekenen (met rekenmachine),

 • numeriek redeneren (getallenreeksen) (met rekenmachine).

PXL-Mad.jpg

3. Beslissing over toelating

Voor een bacheloropleiding?

De toelatingscommissie beslist op basis van beoordelings- en beslissingscriteria over toelating tot een bacheloropleiding. Zij verbindt aan deze beslissing een niet-bindend studieadvies.

De toelatingscommissie bezorgt de kandidaat schriftelijk en na uiterlijk 10 kalenderdagen, ingaand op de dag na de beoordeling van het studieoriënteringsdossier en het criteriumgericht interview, haar beslissing.

Voor een graduaatsopleiding?

De toelatingscommissie beslist op basis van beoordelings- en beslissingscriteria over toelating tot een graduaatsopleiding. De toelatingscommissie bezorgt de kandidaat via e-mail en uiterlijk 14 kalenderdagen ingaand op de dag na de beoordeling van de Toelatingsproef Graduaatsopleidingen haar beslissing, d.i. het besluit van het toelatingsonderzoek.

De kandidaten die slagen voor het toelatingsonderzoek krijgen een toelatingsbewijs.

Indien je wordt toegelaten:

• vind je alle info over inschrijven op de websites van UHasselt of Hogeschool PXL;

• vind je alle info over voorbereidende cursussen op de websites van UHasselt of Hogeschool PXL.

bottom of page