top of page

Voldoe ik aan de voorwaarden om te starten met een graduaats- of bacheloropleiding?

 

Gedetailleerde beschrijving voor toekomstige studenten van de toelatingsvoorwaarden, met andere woorden de taal- en diplomavoorwaarden voor de bachelor- en graduaatopleidingen aan Uhasselt en Hogeschool PXL. 

PXL350_edited.jpg

Starten met een

Graduaatsopleiding

Dan moet je eerst voldoen aan minstens een van de volgende taalvoorwaarden:
 • je hebt ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid;

 • je bent geslaagd voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;

 • je beschikt over een certificaat van kennis van het Nederlands, afgeleverd door één van de partners van de AUHL;

 • je beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat jij tenminste het ERK-niveau B1 (of hiermee gelijkgesteld) behaalde (indien je voor een graduaatsopleiding kiest).

Voldoe je niet aan de taalvoorwaarden voor een graduaatsopleiding?

Dan kan je je hier inschrijven om de taaltest af te leggen

Om te starten met een graduaatsopleiding moet je ook beschikken over één van de volgende diploma’s/studiebewijzen:
 • Diploma secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025
  Diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025
  Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar voor de inschrijving in de graduaatsopleiding behaald is
  Diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;

 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;

 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;

 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;

 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;

 • een diploma van bachelor of master;

 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's;

 • een diploma van het secundair onderwijs in Nederland; VWO, HBO 4 en HAVO.

Voldoe je aan alle voorwaarden?

Nu kan je in principe elke  graduaatsopleiding aanvatten.

Opgelet: voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs geldt een bijkomende voorwaarde. Om je in te schrijven moet je ook minstens drie jaar nuttige ervaring kunnen aantonen in een technisch of praktisch vak waarvoor je een onderwijsbevoegdheid wil bekomen.

Starten met een

Bacheloropleiding

Dan moet je eerst voldoen aan minstens een van de volgende taalvoorwaarden:
 • je hebt ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid;

 • je bent geslaagd voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;

 • je beschikt over een certificaat van kennis van het Nederlands, afgeleverd door één van de partners van de AUHL;

 • je beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat jij tenminste​ het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) behaalde (indien je voor een bacheloropleiding kiest).

Voldoe je niet aan de taalvoorwaarden voor een bacheloropleiding?

Dan kan je je hier inschrijven om de taaltest af te leggen

Om te starten met een bacheloropleiding moet je ook beschikken over één van de volgende diploma’s/studiebewijzen:
 • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025
  een diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;

 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;

 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;

 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

 • een diploma van het secundair onderwijs in Nederland; VWO toelating tot alle opleidingen. HBO 4 toegang tot professionele bachelor, niet academische bachelor. HAVO toegang tot professionele- en academische bachelor na procedure.

Voldoe je aan alle voorwaarden?

Nu kan je in principe elke studie in het hoger onderwijs aanvatten.

Maar voor sommige opleidingen bestaat er een toelatingsproef of toets vooraf:

Voldoe je niet aan deze

diplomavoorwaarden

Als je op 31 december van het academiejaar van de beoogde  inschrijving de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt of zal bereiken, kan je worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een toelatingsonderzoek.

 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het toch mogelijk om toelating te krijgen tot een professionele of academische bacheloropleiding. Dan moet je wel slagen in de procedure Afwijkende Toelating (PAT). Wil je een afwijkende toelating? Lees hier meer over de procedure.

Voldoe je niet aan deze

diplomavoorwaarden

Wie niet voldoet aan deze algemene toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding, maar wel voldaan heeft aan de leerplicht van het land waarin hij/zij gedomicilieerd is, kan worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek via de Toelatingsproef Graduaatsopleidingen (TPG).  

 

Wil je een afwijkende toelating? Lees hier meer over de procedure.

Nog vragen? 

Contacteer toelatingbama@uhasselt.be voor UHasselt of studievoortgang@pxl.be voor Hogeschool PXL.

Weet je nog niet wat je wil studeren?

Kiezen wat je wil studeren is niet altijd makkelijk. Daarom hebben UHasselt en Hogeschool PXL enkele concrete tips samengesteld om je hiermee te helpen 

Wat is het verschil tussen een graduaats-, bachelor- en masteropleiding? 

20_02_19_BI_dag_08.jpg
Bekijk hier alle opleidingen van
bottom of page